kropsbillede og spiseforstyrrelser  hænger nøje sammen og påvirker hinanden gensidigt. Her vil du lære hvad dit kropsbillede egentlig er, hvad betydning det har for spiseforstyrrelsen og hvordan din krop kan hjælpe dig til at få et mere konkret og realistisk kropsbillede igen.

Som kropsterapeut er dette nemlig en stor del af mit speciale. At gøre dig bevidst om den tætte sammenhæng mellem dit kropsbillede og hvor meget spiseforstyrrelsen får lov at fylde indeni. Det bringer os faktisk ind til selve kernen af, hvorfor din krop er så vigtig at inddrage i rejsen væk fra spiseforstyrrelsen og hjem til dig selv!

Mange tror at glæden ved kroppen og det realistiske kropsbillede vil komme tilbage helt af sig selv. Mange tror at når de følelsesmæssige årsager bagved spiseforstyrrelsen er bearbejdet, så vil det realistiske kropsbillede og evnen til at være i kroppen, automatisk vende tilbage. Sådan forholder det sig sjældent. Hvis nogensinde.

Du kan ikke tænke eller tale dig til et realistisk kropsbillede!

 

Jeg ved på egen krop hvordan spiseforstyrrelsen på mange måder kan være væk, men kroppen stadig være som et fængsel fyldt med skam og selvhad. Og jeg ved af egen erfaring, hvordan de stærke følelser omkring kroppen fastholder dig i spiseforstyrrelsens tankegang og negative syn på din krop. Også selvom du på mange måder måske er fri af spiseforstyrrelsen. Men hvad jeg også har erfaret i eget sind og på egen krop, er den indre følelsesmæssige og kropslige frihed det er muligt at opnå, trods spiseforstyrrelsen. Min rejse ud af spiseforstyrrelsen og hjem til min krop, er nu blevet mit arbejdsliv. Det afgjorde mit valg af uddannelse og det fokus jeg har valgt at have i mit kropsterapeutiske virke.

Så da jeg i sin tid stod som færdiguddannet psykomotorisk terapeut valgte jeg derfor at specialisere mig i at vise denne vej til andre spiseforstyrrede kvinder. Med det jeg kalder den rigtige kontakt til din krop, bliver det muligt for dig at være i din krop uden at følelserne og tankerne overmander dig. Og når følelser og tanker ikke længere tager dit primære fokus i forhold til kroppen, kan et realistisk kropsbillede med mere hold i virkeligheden opstå

 

Hvad er kropsbillede for noget?

 

Hvis vi starter med hvad kropsbillede ikke er. Så er det ikke et egentlig billede eller foto af din krop. Det er istedet noget der er indeni dig. Det er din opfattelse af din krop. Det er din oplevelse af din krop. Det er med andre ord de tanker og følelser du har forbundet med din krop. Derfor er dit kropsbillede og måden du opfatter din krop, også subjektiv.

Dit kropsbillede har derfor ikke nødvendigvis hold i virkeligheden! Andre kan stå ved siden af dig, og se noget helt andet ved din krop end du gør!

Har du en spiseforstyrrelse? Få effektiv onlinehjælp – kom igang med det samme lige her

Konsekvenser af et negativt kropsbillede:

 

 • Det fastholder dig i spiseforstyrrelsens negative og kritiske tankegang.
 • Det fastholder dig i spiseforstyrrelsens adfærd.
 • Det kan få dig til at isolere dig, fordi du skammer dig over din krop.
 • Det forstørrer utilfredsheden med kroppen, hvilket igen påvirker oplevelsen af din krop.
 • Det kan gøre at du slet ikke vil se dig selv i spejlet, hverken med eller uden tøj.
 • Det kan gøre dig endnu mere fremmedgjort overfor din krop.
 • Det kan påvirke dine intime og nære relationer.

 

Jo længere tid du har haft en spiseforstyrrelse jo længere væk er du kommet fra din evne til at mærke og sanse din krop som den konkret er. Og når du ikke mærker og sanser din krop som den konkret er, så kan følelserne og tankerne få lov at farve oplevelsen af din krop.

Hvordan kan det nu være?

 

Det at være i en krop består af en konkret og en følelsesmæssig dimension. Spiseforstyrrelse eller ej. Det vil sige du mærker noget fysisk i din krop = du har en sansning. Samtidig opstår der en følelse eller tanke, som “forbindes” med denne sansning.

Det er vigtigt at have en rimelig balance imellem de to dimensioner. På den måde vil du kunne skelne imellem de to dimensioner. Hvis ikke du er stand til at mærke din krop, konkret og fysisk frasorteret tanker og følelser, bliver det svært for dig at være i kontakt med din krop. Og så er det at følelserne kan fylde for meget.

Spiseforstyrrelsen bliver aldrig tilfreds!

 

Spiseforstyrrelsen bor iøvrigt i den følelsesmæssige dimension. Det vil sige at så længe du ikke har det jeg kalder den rigtige kontakt til din krop, så får spiseforstyrrelsen lov at præge de tanker og følelser du har forbundet med at mærke og sanse din krop.

Og en spiseforstyrrelse er jo i sagens natur, kritisk og utilfreds med din krop. Altid. Uanset hvordan din krop ser ud og uanset størrelsen på den. Det betyder at så længe du lytter til spiseforstyrrelsen indeni, så vil du komme i kontakt med utilfredsheden omkring din krop.

Og jo mere du “mærker” de kritiske og nedvurderende følelser og tanker omkring din krop, jo mere vil du trække dig fra din krop. Og jo mindre konkret kontakt til din krop du har, jo mere er det følelserne og tankerne du mærker. Det lyder som skruen uden enden. Det er det på sin vis også. Indtil du lærer at skabe den rigtige kontakt til din krop og den rigtige forståelse af den.

For med det på plads bliver det muligt for dig at skelne mellem hvornår det er dig og hvornår det er spiseforstyrrelsen der tænker og føler noget omkring din krop. Og med den rigtige kontakt til din krop vil du have de rette redskaber til at flytte fokus væk fra de følelser og tanker som gør det svært for dig at være i kontakt med din krop. På den måde, kan du på sigt få den følelsesmæssige dimension af din krop til at fylde mindre og den konkrete dimension af din krop mere. Alt sammen noget der bidrager til et mere realistisk og positivt kropsbillede.

 Andre faktorer der kan påvirke dit kropsbillede:

 

 • Perfektionisme.
 • Dyrkelse af tidens kropsidealer.
 • Sammenligning med andre omkring dig.
 • Du har for mange følelser forbundet med din krop.
 • Du tillægger dit udseende og din krop alt for stor værdi.

 

 

Hvad skal der så til for at få et mere realistisk kropsbillede?

 

 1. Få den konkrete dimension af din krop til at fylde mere.
 2. Få den følelsesmæssige dimension af din krop til at fylde mindre.

 

Hvad kan du gøre med det samme, for at få et mere realistisk kropsbillede:

 

 • Tal og tænk pænt om din krop.
 • Bevæg dig og brug din krop. Fokuser på det du fysisk mærker i din krop imens. (Ikke hvad synes, mener og føler du men hvad mærker du)
 • Fremhæv din krops fysiske evner. Den er stærk, den kan trække vejret helt af sig selv. Den er indrettet med sanser som giver dig  mulighed for at mærke og sanse verden omkring dig.
 • Stop sammenligningen med dem omkring dig. Værdsæt hver jeres unikhed!
 • Brug mindre tid på sociale medier, modemagasiner eller andet som fastholder dig i illusionen om det perfekte kropsideal.
 • Hav fokus på dine indre kvaliteter.

 

 

 

Lad ikke dit udseende og størrelsen på din krop definere dig som menneske!

 

♥︎ Diane

 

 

Med mit trin for trin onlineforløb Fra kropshad til kropsfred, kan du lære at skabe den rigtige kontakt til din krop og den rigtige forståelse af den. Det vil hjælpe dig til at få et mere realistisk kropsbillede og det vil hjælpe dig til at kunne være i kroppen igen, trods spiseforstyrrelsen! Kom igang med det samme! Læs mere og tilmeld dig lige her >> Fra kropshad til kropsfred <<