Hvad er kropsterapi?

Ordet kropsterapeut er ikke en beskyttet titel. Derfor kan ordet kropsterapi dække over en behandler med alt fra et weekendskursus til en længerevarende uddannelse. Selv har jeg sidstnævnte. Jeg har nemlig en professionsbachelor i psykomotorik og afspændingspædagogik og har dermed brugt 3,5 år på et studie der har stor vægt på psykologi, anatomi, bevægetræning og manuel behandling. Jeg kunne jo så vælge at bruge den beskyttede titel psykomotorisk terapeut men vælger alligevel at bruge betegnelsen kropsterapi når jeg skal beskrive mit arbejde. Simpelthen fordi det hurtigere giver en forståelse af at det er kroppen der tages udgangspunkt i og at mit fokus er på det terapeutiske arbejde.

Så hvad er kropsterapi på min måde?

Jeg arbejder ud fra forståelsen af at krop og sind er tæt forbundet. Din krop påvirkes af hvordan du har det følelsesmæssigt. Og omvendt du påvirkes følelsesmæssigt, af tilstanden i din krop og kontakten til din krop. Det der primært adskiller min måde at arbejde med kroppen på fra andre er, at du lærer at rumme og håndtere det eventuelle ubehag der opstår når du mærker og sanser din krop. Det er et altafgørende led for at blive tryg ved at mærke din krop igen. Mange tror at selvhadet og væmmelsen ved kroppen vil forsvinde af sig selv. Men sådan forholder det sig sjældent. Det har mine 12 år med bulimi og overspisning lært mig.

Og derfor er der et grundfundament der skal være på plads når du arbejder med kropsterapi på min måde. Du skal nemlig have den rigtige forståelse af din krop og den rigtige kontakt til den. Det er udgangspunktet i min behandling, uanset om årsagen er en spiseforstyrrelse, angst, stress eller generelt ondt i livet.

For med grundfundamentet på plads kan du:

 

1: Bedre rumme dine følelser og tanker.
2: Afvise de falske overbevisninger du lige nu styres af.
3: Være i din krop uden af væmmelsen vælter dig.

 

Så hvordan virker kropsterapi i behandlingen af en spiseforstyrrelse?

Som spiseforstyrret er alt det med kroppen svært. Det siger sig selv at sådan er det når spiseforstyrrelsen har fat. Men det kan faktisk være næsten lige så svært og anstrengende at skulle mærke og forholde sig til kroppen, også efter spiseforstyrrelsen.

Årsagen er at der er for mange følelser forbundet med at mærke og sanse kroppen. Så istedet for at havde det primære fokus på selve sansningen af kroppen, er fokus istedet på følelserne du kommer i kontakt med.

Så ved at få den rigtige forståelse af kroppen og den rigtige kontakt til den, kan du lære at flytte dit fokus væk fra følelserne og tankerne som er forbundet med at mærke din krop. Og på den måde gradvis genskabe en konkret og realistisk kontakt opfattelse af din krop.

Konsekvensen af en manglende realistisk kropsopfattelse:

Jo mere du er optaget af følelserne og tankerne der er forbundet med din krop, jo mere urealistisk bliver din kropsopfattelse nemlig. Derfor vil du højst sandsynligt opleve din krop som langt større end den er. Med den konsekvens at selvhadet og væmmelsen forstærkes og spiseforstyrrelsen bekræftes i at din krop er problemet.

Hvordan du opfatter din krop, afhænger altså ikke af det de fleste tror. Nemlig øjnene som ser. Det handler heller ikke om hvordan du har det i din krop eller hvad du synes om din krop.

Alle de ting er en del af resultatet, altså den samlede opfattelse af din krop. Men hvordan du opfatter din krop afhænger som sagt af andet end øjnene der ser.

Kropsopfattelsen består af to dele:

En konkret og en følelsesmæssig del.

Den konkrete del, er din evne til at mærke din krop. Dvs. at du er i stand til at mærke og sanse din krop. Mærke det der ér, og ikke bare det du tror eller synes der er! (Og det er oftere sværere end man tror, når spiseforstyrrelsen har fat).

Den følelsesmæssige del, er de følelser, tanker og vurderinger du har om din krop. Og DEM kan der være mange af. Især når du ikke føler dig tilpas i din krop og når du kæmper en indre kamp med mad og krop.

Det er faktisk sådan at…

Jo mere du lytter til den følelsesmæssige del, jo længere væk er du kommet fra din f a k t i s k e krop. Jo længere væk er du kommet fra din evne til at mærke din krop som den er. Se din krop som den er. Opfatte din krop som den er.

Med det resultat at din kropsopfattelse primært domineres af de følelser, tanker og vurderinger du har omkring din krop.

Og ofte er det ikke de mest positive følelser, tanker og vurderinger der står i kø her, vel? Mit bud er nej.   Og dét er altså virkelig noget der spiller dine øjne et puds. Det kan få dig til at “se” ting der ikke er der og “mærke” ting i din krop, som heller ikke er der.

F.eks. når du overvældes af selvhad og følelsen af at være for tyk og ikke god nok, eller når du ser dig i spejlet og synes din krop er kæmpestor, ulækker og frastødende, så er det fordi du har for stort et fokus på den følelsesmæssige del.

For at der igen kan komme balance i måden du opfatter din krop, skal fokus styres over på den anden del. Nemlig den konkrete. At kunne det er naturligvis en proces. Men det kan lade sig gøre!

Spørg derfor dig selv igen og igen, hvad mærker jeg?

 

Ved at stille skarpt på hvad du konkret mærker, vil din kropsopfattelse gradvis blive mere realistisk. Mere konkret og med mere hold i virkeligheden. En meget vigtig modpol til spiseforstyrrelsens ukonkrete og diffuse univers!

Det er også det der kan styrke dig,  når du skal træde ud af mindreværdet. Når du skal løsrive dig fra den indre kritiker og det dertil hørende kropslige ubehag. Det er det du skal kunne, når du vil have kontakt til din krop og skrue ned for den indre stemme der konstant fokuserer på mad.

Når først du kan flytte fokus til det du mærker i din krop, står du nemlig rigtig stærkt. Uanset om du har en decideret spiseforstyrrelse eller et forstyrret forhold til mad.

At få kontakt til din krop og hele tiden at kunne flytte dit fokus til det du rent faktisk mærker, vil bringe dig ind på den vej du har brug for.

Den vej der vil føre dig væk fra det indre vadested af mindreværd og selvfordømmelse. Det vadested, som ellers holder dig fast i behovet for at straffe din krop og kontrollere din mad.

Og husk så,

Du er god nok uanset størrelsen på din krop!

Kærligst Diane

 

Vil du skabe den rigtige kontakt til din krop med det samme? Så læs mere og tilmeld dig mit trin for trin onlineforløb Fra kropshad til kropsfred lige her