Med kroppen som anker

Lær at samarbejde med din krop og tale dens sprog

Med kroppen som anker, kan du med udgangspunkt i din krop, aflæse og bedre forstå dig selv. Hvad skal du forholde dig til eller være med, så det kan slippe sit tag i din krop, eller du kan bære det med dig på en ny måde? Bogen er fyldt med konkrete øvelser og opgaver, der i tre trin, lærer dig at tale kroppens sprog. Alt sammen levendegjort af både Dianes egen erfaring og cases fra hendes klienter. Med bogen inviteres du til at tage rejsen indad. Til at begive dig ud på rejsen hjem i din krop. 

I bogen præsenteres du for selve grundtanken i Integreret Kropsterapi, som er en meget konkret og dybt intuitiv metode på samme tid. En metode hvor Diane forener en baggrund som psykomotorisk terapeut med sine evner som clairvoyant og empatisk healer. Du vil lære selve grundtrinnet i metoden, nemlig hvad du skal gøre for at kunne bruge din krop som anker, hvorfor det er vigtigt og hvad du kan bruge det til.
 
 
 

Med kroppen som anker – hvad vil det sige?

 

Din krop huser hele dig. Dit levede liv; dine følelser tanker. Og selve din kerne, din sjæl har taget ophold heri. Vi er både sjæle med en krop men også kroppe med en sjæl. Vi er her ikke for at undertrykke det jordiske; vores følelser og behov. Vi er her for at lære gennem det at være menneske. Dit levede liv sætter sine spor i hele dig. I din krop; i dit nervesystem, i spændingstilstanden og i dit åndedræt. Men også i hele måden du mærker og sanser din krop, i din måde at tænke på og i følelserne du føler.

 

Alt sammen påvirker det kontakten til din sjæl, din kerne. Og jo mindre kontakt du har hertil, jo mere træffer du valg i livet, der fører dig væk fra den du er. Som symbol på denne sammenhæng bruger jeg firkløverets blade. De repræsenterer de fire elementer vi alle må være bevidste om for at blive hele; krop, følelse, tanke og sjæl. Midterpunktet, hvor bladene mødes er her, du taler kroppens sprog. Det er her, kroppen er dit anker. Det er fra dette midterpunkt du kan gå på opdagelse i dig selv. Blive bevidst om dine indre programmeringer, være med dine følelser og tage styringen over automatpiloten. Det er herfra du finder både selvindsigt og handlekraft. Det er grundtrinnet og selve udgangspunktet for metoden og det du lærer, i denne bog.

 

Med kroppen som anker – hvorfor er det vigtigt?

 (Uddrag fra bogen)

“Du har brug for et fast holdepunkt. Noget som sørger for, at du ikke bliver for udfyldelse hverken følelsesmæssigt, kropsligt eller spirituelt. Et stabilt udgangspunkt hvorfra du kan åbne dig for dine følelser, besøge fortiden og drømme dig ind i fremtiden. Men din krop som anker får du dette stabile udgangspunkt, hvorfra du kan gå helt ind i det intuitive, det ukonkrete og det følende. Ind i alt det der i sin natur ikke har et klart og defineret omrids. Alt det du kan blive for opslugt eller overvældet af og derfor være alt for længe om at finde tilbage fra. Tilbage til dig selv og din krop i dette nu.” 

 

Uden kroppen som anker:

 • Bliver du nemmere revet med af tanker og følelser
 • Reagerer du hurtigere ud fra fortidens hændelser
 • Har du sværere ved at mærke dig selv og dine behov
 • Har du sværere ved at mærke og sætte grænser
 • Har du sværere ved at skelne i tid og sted

 

Med kroppen som anker kan du meget konkret:

 • Mærke hvordan det du tænker påvirker dig
 • Mærke hvordan det du føler påvirker dig
 • Mærke hvad du reagerer på og hvornår
 • Sortere i dine tanker og styre dit fokus
 • Styre din adfærd i den ønskede retning
 • Håndtere og rumme dine følelser

Hvordan bliver kroppen dit anker?

For at kunne bruge din krop som anker, må du kunne tale kroppens sprog. Dette sprog er ikke noget du kan tænke eller tale dig til. Det er et sprog der kun lader sig lære, ved at fordybe dig i din krop. En tre trins proces, som du tages igennem i bogen. Helt enkelt fortalt, skal du lære at kende forskel på hvornår du mærker din krop og hvornår du føler den. Der er en verden til forskel og det er helt afgørende for at du kan bruge din krop som anker.